Ankieta oraz Formularz zgłaszania działań

Ankieta - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Podgórzyn na lata 2016-2023 - Ankieta

Formularz zgłaszania działań - Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Podgórzyn na lata 2016-2023 - Formularz